НЕТШЕЛ Кълбо

Съвременни инструменти за съвместна работа

НЕТШЕЛ ви предлага алтернатива на превземащия пазара абонаментен план за цялостни облачни услуги - едно напълно съвместимо и конкурентно решение срещу еднократно заплащане на времето за проектиране и внедряване на системата във вашето предприятие (до няколко дни).

Затворете потока на служебните данни във физическата мрежа на работното място или осигурете безопасен достъп от всяко, свързано с интернет, устройство чрез виртуална частна мрежа (VPN).

НЕТШЕЛ гарантира за поддръжката на системата за електронно управление на работата, както и да предложи програмно обезпечаване и хардуер от нарастващата ни мрежа от доверени партньори, лидери в индустрията, като Microsoft, Cloudflare, ALSO, Linode, Namecheap и др.

Защитете и управлявайте служебните данни с 3 стъпки

1. Изберете час за първи разговор, в който да научим повече за вашия бизнес;
2. Изберете свободен адрес - moyat.cloud?
3. Изберете с оглед вашите бизнес нужди къде ще се съхраняват данните - на място при Вас или на нашите сървъри;
(от 2 до 14 дни)
Ще имате достъп до служебна информация на всяко устройство, включено в мрежата на компанията;

[email protected]

0877 081138

От синхронизиране и споделяне на файлове до безпрепятствено и пълноценно сътрудничество в работата

НЕТШЕЛ обединява разговори, коментари, планиране, споделяне и редактиране на документи за максимална продуктивност.

НЕТШЕЛ Кълбо - Онлайн решение за сътрудничество

Споделяйте и работете съвместно върху документи, следете своите имейли и календар и провеждайте конферентни видео разговори без риск от изтичане на данни.

Работете дистанционно с НЕТШЕЛ Кълбо

В НЕТШЕЛ няма задължително работно място от основаването ни през 2014. Някои предимства на работата от разстояние с Кълбо:

Работете заедно по документи

Офис дава възможност на вашите потребители да работят върху документи съвместно с членове на екипа в реално време.

Край на безпорядъка

Познати ли са ви имена на файлове като “documentv3.1_reviewed_Final-3.docx”? Губите следите на най-новата версия? Не и с НЕТШЕЛ!

Осъвременяване на колаборацията

Ключова характеристика е, че Кълбо дава възможност на членовете на колектива да си сътрудничат без нуждата от специална ИТ поддръжка.

Едно интегрирано решение

Кълбо интегрира четирите ключови продукта, които предлага - Файлове, Разговори, Набор и Офис в една платформа, оптимизирайки потока на данните, служебната комуникация и организацията на процесите.

Елиминирайте объркващата смесица от различни SaaS инструменти и проблемите със съответствието, сигурността, разходите и производителността, които идват с това, и стандартизирайте в едно решение с НЕТШЕЛ Кълбо.

Утвърдено решение за сътрудничество

Технологията е базирана на Nextcloud -  най-известното цялостно решение за колаборация, използвано от милиони потребители в хиляди организации по целия свят.

Защо НЕТШЕЛ Кълбо

Какво отличава НЕТШЕЛ?

Превключването между различни инструменти е повече от тромаво и неефективно: то също така увеличава риска от грешки, които могат да доведат до изтичане на данни.

НЕТШЕЛ предлага най-изчерпателната, дълбоко интегрирана локална платформа за сътрудничество на пазара, заместваща десетки други инструменти.

Наличието на цялостно решение от вида "всичко в едно" опростява ИТ инфраструктурата както за потребителите, така и за ИТ екипа, подобрявайки продуктивността и сигурността.

Ключови възможности

Продуктите, които предлага НЕТШЕЛ, са проектирани в съответствие с индустриалните стандарти, като дават възможности за прилагане на политики за достъп до данните, шифриране на информацията, управление на потребителите и инструменти за одит, наред с още услуги, които могат да помогнат в управлението на бизнес процесите.

Файлове

НЕТШЕЛ предлага локална универсална платформа за достъп до файлове и синхронизиране с мощни възможности за сътрудничество и достъп от настолни компютри, и всякакви мобилни устройства.

Разговори

Планиране

Офис

Набор

Позволява на потребителите да автоматизират повтарящи се задачи и да оптимизират бизнес процесите.

Външно хранилище

НЕТШЕЛ ви предоставя достъп до съществуващи места за съхранение на данни чрез някой от множеството поддържани протоколи като FTP, Windows Network Drives, SharePoint, Object Storage и Samba.

Управление на потребители

Управлявайте потребителите в Кълбо или ги идентифицирайте чрез LDAP / Active Directory, Kerberos и Shibboleth / SAML 2.0 и др.

Сигурност

НЕТШЕЛ предлага иновативни и уникални решения като видео потвърждение, откриване на подозрителна активност, усъвършенствано от машинно обучение, наложили се решения за удостоверяване в две стъпки и други.

Всеобхватното регистриране и наблюдение на активността показват на потребителите, администраторите и одиторите пълния поток от данни и кой кога е имал достъп.

Защита на данните и пълен контрол на достъпа до файлове, многослойно криптиране, и съвременни функции за възстановяване след атака с ransomware (вирус, който криптира всички данни на компютри в дадена мрежа с таен ключ, за който “похитителите” обикновено искат големи откупи).

Разработка на приложения

Разширете възможностите на вашия НЕТШЕЛ Кълбо още повече с голямо разнообразие от приложения като Формуляри или Колектив в постоянно разширяващия се каталог с приложения или създайте свои собствени!

Достъпност

За да се гарантира, че софтуерът е достъпен за потребители със зрителни увреждания, е проектиран с клавишни команди и поддръжка на екранен четец.

Виртуална стая с данни

Ако има защитна стена (firewall) между отдели или организации, без да се възпрепятства гладкото и ефективно сътрудничество, може да се създаде отделна виртуална стая с данни.

Кълбо на място или в интернет

НЕТШЕЛ може да ведри Кълбо в голямо разнообразие от ситуации, както на място, така и в частни или обществено достъпни сървъри. Поддържат се и хибридни конфигурации.

В интернет

Безпрецедентна гъвкавост и възможност за обработка на внушително количество записи и е проектиран така, че да имате всичко, което очаквате от познатите облачни услуги на пазара.

НЕТШЕЛ Кълбо може да се внедри в рамките на няколко дни до седмици от началото на процеса. Състои се от различни услуги, достъпни на един адрес (moyat.cloud?).

На място

Инсталирането на НЕТШЕЛ Кълбо на място осигурява цялостен контрол върху това кой има достъп до данните, кога и как.

При инсталация на място, продуктът предоставя предимствата на онлайн колаборация без рискове за съответствие със стандартите или за защитата на данните.

Не се изисква достъп на трета страна или обмен на информация към външни сървъри.

Възможно е дори да се използва в мрежа и среда, физически отделена от достъпа до интернет.

Системни изисквания за сървъра

Препоръчителни характеристики

[email protected]

0877 081138